Category: Politikk

jul 31

Tanker om selvforsyning.

Det burde være en selvsagt realitet at hver kommune hadde minst 10 – 15 % av areal innen for hver kommune som var prioritert mennesker med grønne fingre, til å få fram grønsaker til eget bruk og salg. Da ser jeg bort fra bønder som driver storskala produksjon. Det er viktig at barn får se hvor grønsaker, kjøtt, …

Les mer »

mai 13

Kolonihage med hytte.

Kolonihage  med hytte høres fint ut, men 12 års ventetid må man regne med. Det å kunne ha en liten parsell som stelles og hente litt mat fra sin egen lille hage. Det er en trend i tiden som jeg tror mange mennesker vil ha godt av for den mentale helse. Hente helse gevinst , med …

Les mer »

mar 09

Bare et resultat av vedtak.

Kommuner trues av ny moms smell. Det er å lese i ABC nyheter. Etter hvert som årene går vil det bli trangere for oss alle. Endringer, som over natten blir et kaos velde over tid. Det er bare et resultat av vedtak. En skremmende boble som er snart hull på. Hva er så det neste …

Les mer »